Dàn “Quái Thú” của TT Trump lăn bánh trên đường phố Đà Nẵng