iPhone X là smartphone mỏng manh dễ vỡ nhất từ trước đến nay